Startsidan
2015
juni
Meny

juni, 2015

Nytt obligationslån

2015-06-17  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Specialfastigheter Sverige AB lånar 300 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note program.

Ett obligationslån om 300 Mkr utbetalas den 22 juni 2015 med återbetalningsdag den 22 december 2017. Obligationslånet löper till rörlig ränta om Stibor 3m +0,30 procent. Obligationen emitteras till en överkurs på 100,127 % av nominellt belopp.

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationerna är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

– Vi minskar vår finansieringsrisk genom att emittera obligationer och utnyttjar den framtida låga marknadsräntan genom lån med rörlig ränta, säger Åsa Hedenberg vd på Specialfastigheter.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionen hittar du här.

För mer information kontakta:

Åsa Hedenberg, vd
Telefon 010-788 62 01

Thony Eriksson, finansförvaltare
Telefon 010-788 62 37

Våra medarbetare berättar

2015-06-04  |  Nyheter

Är du nyfiken på hur det är att arbeta hos oss på Specialfastigheter? Hur ser en arbetsdag ut? Vad är den största utmaningen i arbetet? Nu kan du träffa två av våra medarbetare som delar med sig av sina erfarenheter. Läs om Kristina Vikdahl som både är finanscontroller och ishockeyspelare, och om Thomas Franzén som är projektledare och fallskärmshoppare.

Klicka här för att träffa våra medarbetare