Startsidan
2015
april
Meny

april, 2015

Specialfastigheter tar upp nytt obligationslån

2015-04-01  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Specialfastigheter tar upp lån på obligationsmarknaden

Specialfastigheter Sverige AB lånar 150 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note program.

 
Ett obligationslån om 150 Mkr utbetalas den 27 mars 2015 med återbetalningsdag den 27 mars 2018. Obligationslånet löper till rörlig ränta om Stibor 3m +0,14 procent.
Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationerna är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

 
-Vi fortsätter vår strategi att minska vår finansieringsrisk genom att emittera obligationer samt att utnyttja den framtida låga marknadsräntan genom lån med rörlig ränta, säger Åsa Hedenberg vd på Specialfastigheter.

 

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionen hittar du här.

 

För mer information kontakta:
Åsa Hedenberg, vd
Tel 010-788 62 01

Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel 010-788 62 37