Startsidan
2015
februari
Meny

februari, 2015

Stabilt resultat för 2014

2015-02-12  |  Nyheter  |  Gunilla Dahlqvist Jonsson

Årets resultat är fortsatt stabilt. Intäkter och driftöverskott ökade något, men främst beror resultatet på att marknadsvärdet ökade med 816 Mkr till nästan 20,3 Mdr.

Läs hela Bokslutskommunikén här.

Nytt obligationslån om 300 miljoner kronor

2015-02-12  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Specialfastigheter tar upp lån på obligationsmarknaden

Specialfastigheter Sverige AB lånar 300 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note program.

Ett obligationslån om 300 Mkr utbetalas den 12 februari 2015 med återbetalningsdag den 12 februari 2018. Obligationslånet löper till fast ränta om 0,28 %.

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationerna är finansiering av den löpande affärsverksamheten.
– Vi fortsätter vår strategi att genom dessa historiskt sätt låga räntenivåer säkerställa vårt finansnetto, säger Åsa Hedenberg Vd på Specialfastigheter.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionen hittar du här.

 

För mer information kontakta:
Åsa Hedenberg, Vd
Tel 010-788 62 01

Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel 010-788 62 37

Vi syns på LARM!

2015-02-10  |  Nyheter  |  Felicia Bergström

LARM är Linköpings Teknologkårs arbetsmarknadsdagar för teknologer, naturvetare och forskarstudenter vid Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet. Mässan anordnas av LinTek, Linköpings Teknologers Studentkår. LARM har sedan starten för 34 år sedan gett hundratals företag och tusentals välutbildade studenter möjligheten att i avslappnade och omväxlande miljöer mötas, umgås och knyta långvariga kontakter för framtiden.

Mässan ger oss möjlighet att träffa studenter för att skapa nyfikenhet, intresse och engagemang för vår verksamhet.

Välkommen till vår monter för att ställa frågor till våra fantastiska medarbetare.