Startsidan
2015
Meny

2015

Ett stort tack från oss och UNHCR

2015-12-18  |  Nyheter  |  Åsa Hedenberg

2015 lider mot sitt slut och Specialfastigheter kan se tillbaka på ett mycket bra år. Vår finansiella ställning är fortsatt stark. Företagets ständigt pågående arbete med säkerhet har uppmärksammats externt och vi blev nominerade i Security Awards, kategorin ”Bästa Risk Management-arbete 2015”. Vårt hållbarhetsarbete fortgår och vi skriver nu så kallade Gröna bilagor till alla hyresavtal med vår största hyresgäst Kriminalvården. I och med det har 95 % av de hyresavtal vi tecknar nu en grön bilaga kopplad till sig.

Men runt om i världen är det oroligt. Fler människor än kanske någonsin tidigare är på flykt undan krig, förtryck och naturkatastrofer. Därför har det känts självklart för vår personal att i år avstå sin julgåva till förmån för FN:s flyktingorgan UNHCR.

Vi vill passa på att tacka alla våra kunder, samarbetspartners och medarbetare för ett bra år – men också för att ni hjälper oss att hjälpa människor i nöd. Ha en riktigt God Helg, så ses vi igen 2016!

 

Vi bygger ny tingsrätt i Lund

2015-12-10  |  Nyheter  |  Hanna Janson

I centrala Lund uppför nu Specialfastigheter en ny tingsrätt åt Domstolsverket. Byggnaden beräknas stå klar i slutet av 2017 och blir ett välkommet tillskott för såväl stadsbilden som rättsväsendet i Lund.

Den nya tingsrätten kommer att ligga strax väster om Lunds centralstation och blir granne med kommunhuset Kristallen. Tillsammans med övrig stadsutveckling och expansion väster om järnvägen utgör den en synlig och viktig del i den nya siluett som möter resenärer på väg till och från Lund. Byggnaden får ett modernt och stilfullt arkitektoniskt uttryck, samtidigt som den uppfyller de höga säkerhetskrav som tingsrättens verksamhet ställer.

– Vi är oerhört glada över att projektet nu startar. Vi ser mycket fram emot att få lokaler som är bättre anpassade till hela vår verksamhet, säger Göran Lundahl, lagman vid Lunds tingsrätt.

Den nya tingsrätten blir ca 10 500 kvadratmeter stor, disponerat på sju plan varav ett under mark. Fasaden utgörs i huvudsak av koppar och glas medan sockeln består av kalksten. Byggnaden ska klassificeras enligt Miljöbyggnad nivå guld.

– Förutom säkerheten, som genomsyrar allt vi gör, är det viktigt för oss att fastigheten ska vara så hållbar som möjligt; både vad gäller exempelvis genomtänkta energival men också genom sin klassiskt vackra form. Den nya tingsrätten kommer präglas av enkla och robusta naturmaterial som är slitstarka, hållbara över tid och som åldras vackert, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

FOJAB arkitekter har ritat byggnaden. Entreprenaden är ett partneringprojekt i samverkan med NCC där NCC i ett första skede bistår i projektering och planering. Specialfastigheter och Domstolsverket har tecknat ett 20-årigt hyresavtal för den nya tingsrätten.

Nytt intressant styrelseuppdrag för vd

2015-11-27  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter, tar i dagarna plats i en extern styrelse för bostadsutvecklingsbolaget NCC Housing, som föreslås knoppas av från NCC.

– Det är roligt att få vara med i utvecklingen av ett nytt börsbolag, och det kommer även att vara givande för Specialfastigheter då det utvecklar mitt arbete med den egna ledningen och styrelsen, säger Åsa Hedenberg.

Eftersom NCC Housing kommer att vara fristående från NCC och fokusera på utveckling av bostäder undviks en jävssituation, då Specialfastigheters uppdrag är lokaler för verksamheter med höga säkerhetskrav. Jävssituationen har belysts av jurister och det som noterats som risk är om Specialfastigheter skulle sälja mark och NCC Housing skulle vara köpare. Den risken undviks i och med att det alltid är styrelsen som fattar beslut vid fastighetsförsäljning. Styrelsen har därmed godkänt detta extra uppdrag för vd.

För mer info om styrelseuppdraget och NCC Housing, läs gärna pressmeddelandet.

Var med och fira Stockholms rådhus

2015-11-27  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Torsdagen den 3 december fyller Stockholms rådhus 100 år. Tillsammans med vår kund Stockholms tingsrätt firar vi detta bland annat genom att rådhuset håller öppet klockan 11-15 för kostnadsfria guidade visningar – en unik chans att se delar av rådhuset som allmänheten annars inte har tillgång till.

Rådhuset, som ligger på Scheelegatan 7 på Kungsholmen, ägs av Specialfastigheter och inrymmer Stockholms tingsrätt. Ta gärna chansen att uppleva ett av landets vackraste exempel på den nationalromantiska stilen från insidan, och passa på att gå en guidad visning. Rådhuskaféet har öppet som vanligt under jubileumsdagen, och vi på Specialfastigheter kommer att finnas på plats. Välkommen!

Gröna Hyresavtal med Kriminalvården

2015-11-26  |  Nyheter  |  Torbjörn Blücher

Kriminalvården har tecknat s. k. gröna hyresavtalsbilagor för samtliga kontrakt där de är hyresgäst hos Specialfastigheter. Det innebär ett ännu större fokus på hållbarhetsfrågor där gemensamma mål sätts upp.

Grönt Hyresavtal är en gemensam standardmall som fastighetsbranschen infört för att minska miljöpåverkan från lokaler. Avtalet beskriver vilka åtgärder hyresgäst och hyresvärd kommit överens om för att få mindre miljöpåverkan inom områden som energi, inomhusmiljö, materialval och avfallshantering.

Tillsammans med våra kunder vill vi minska miljöbelastningen genom lägre energianvändning. På så sätt bidrar vi till ett mer hållbart samhälle via till exempel genomtänkta material- och energival. Att vi nu tecknar Gröna Hyresavtal med vår största kund Kriminalvården är förstås extra glädjande och ett tydligt bevis på att vi lägger ännu mer fokus på hållbarhetsfrågor.

På bilden ses från vänster Daniel Blom, fastighetsdirektör Kriminalvården, Torbjörn Blücher, affärschef Specialfastigheter och Bo Gelin, affärsområdeschef Specialfastigheter.

 

 

 

Nya byggrätter ökar fastighetsvärdet

2015-10-23  |  Nyheter  |  Åsa Hedenberg

Nu har vi släppt vår delårsrapport 1 januari–30 september 2015. Resultatet för årets första tre kvartal har ökat från 758 till 792 Mkr. Det beror främst på högre positiv orealiserad värdeförändring på finansiella instrument samt lägre finansieringskostnader.

Vår starka finansiella ställning tillsammans med rådande marknadssituation medför historiskt låga räntenivåer för vår upplåning. Förvaltningsfastigheternas orealiserade värdeförändring uppgick till 123 (137) Mkr.

Den nya planen för kvarteret Kronoberg på Kungsholmen i Stockholm ger ett tillskott av 16 000 kvm nya byggrätter, vilket påverkar fastighetsvärdet positivt.

För att läsa hela delårsrapporten jan-sept 2015, klicka här.

Samarbete om flyktingbostäder

2015-10-01  |  Nyheter  |  Åsa Hedenberg

Specialfastigheters kund Kriminalvården har beslutat att upplåta anstalterna Kirseberg i Malmö och Smälteryd i Marks kommun för flyktingbostäder.

Den akuta flyktingkrisen har gjort att politiker den senaste veckan talat om att det krävs extraordinära insatser för att lösa boendefrågan.  Regeringen har vänt sig till myndigheter, verk och statliga bolag för att se hur de skyndsamt kan bidra.

Nu har Kriminalvården beslutat att upplåta två av sina anstalter, Kirseberg i Malmö och Smälteryd i Marks kommun, för flyktingbostäder. Fastigheterna är idag tomställda. Specialfastigheter arbetar för närvarande intensivt med att åtgärda lokalerna så att de uppfyller nya verksamhets- och myndighetskrav och andra standarder.

Fastighetsinventering för flyktingbostäder

2015-09-26  |  Nyheter  |  Åsa Hedenberg

Det pågår en febril aktivitet hos vår ägare och bland många av våra kunder för att hjälpa till i flyktingproblematiken. Som statligt bolag har Specialfastigheter fått förfrågan om vad vi kan bistå med, och självklart vill vi göra vad vi kan.

– Vi samarbetar med departementet och våra kunder och ser över om några av våra fastigheter kan nyttjas på något sätt som tillfälliga bostäder för flyktingar. Det är inte lätt att hitta lösningar, och vi behöver därför vara aktiva och utreda alla förslag som kommer upp, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

Läs mer om regeringens och Kriminalvårdens arbete nedan:

http://www.regeringen.se/artiklar/2015/09/atgarder-for-fler-boendeplatser-for-asylsokande-pa-kort-sikt/
http://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2015/september/uttalande-fran-nils-oberg/

För mer information kontakta:

Åsa Hedenberg, vd
Tel: 070-628 62 01
E-post: asa.hedenberg@specialfastigheter.se

Tack för hjälpen!

2015-09-22  |  Nyheter  |  Åsa Hedenberg

Årets branschmässa Business Arena Stockholm gick av stapeln 16-17 september. Vi ser tillbaka på två intensiva dagar fyllda av nätverkande, seminarier och inspirerande möten.

Tack alla som stannade till i Specialfastigheters monter, och ett extra stort tack till er som passade på att lämna ert visitkort i vår glasskål. För vart och ett av de 138 visitkort vi fick in skänker vi nu 20 kronor (sammanlagt 2 760 kronor) till UNHCR och deras viktiga arbete med att skydda människor på flykt undan krig och förföljelse.

Träffa oss på Business Arena

2015-09-15  |  Nyheter  |  Åsa Hedenberg

16-17 september arrangeras Business Arena på Stockholm Waterfront Congress Centre. Runt 5 700 aktörer inom fastighetsbranschen, över 160 partners och över 300 inspirerande talare medverkar under de två heldagarna. Vi hoppas på intressanta seminarier och möten som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling och nya givande samarbeten. Kom gärna och besök oss i vår monter på plan 4, så berättar vi mer om vår spännande verksamhet. Hoppas vi ses!