Startsidan
2014
november
Meny

november, 2014

Pressmeddelande

2014-11-18  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Specialfastigheter tar upp lån på obligationsmarknaden

Specialfastigheter Sverige AB lånar 200 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note program.

Ett obligationslån om 200 Mkr utbetalas den 19 november 2014 med återbetalningsdag den 8 januari 2025. Obligationslånet löper till fast ränta om 1,85 %.

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationerna är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

– Eftersom både absolut räntenivå och kreditspread har sjunkit under den senaste tiden har vi passat på att säkerställa vårt finansnetto genom flera obligationer med lång löptid, säger Specialfastigheters Vd, Åsa Hedenberg.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionen hittar du här.

För med information kontakta:
Åsa Hedenberg, Vd
Tel 010-788 62 01

Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel 010-788 62 37