Startsidan
2014
oktober
Meny

oktober, 2014

Pressmeddelande

2014-10-29  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Specialfastigheter tar upp lån på obligationsmarknaden

Specialfastigheter Sverige AB lånar 200 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note program.

Ett obligationslån om 200 Mkr utbetalas den 31 oktober 2014 med återbetalningsdag den 30 oktober 2026.
Obligationslånet löper till fast ränta om 2,15 %.

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationerna är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionen finns under Finansiering.

Kvartalsrapport januari-september 2014

2014-10-21  |  Nyheter  |  Gunilla Dahlqvist Jonsson

Resultatet för perioden uppgick till 758 Mkr jämfört med 947 Mkr för motsvarande period föregående år. Främsta orsaken till förändringen är att orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgick till 137 (334) Mkr. Specialfastigheters kontraktsportfölj med långa avtal borgar för ett fortsatt stabilt resultat.

Läs hela rapporten här >>

 

Invigning på anstalten Asptuna

2014-10-17  |  Nyheter  |  Bo Gelin

Den 8 oktober invigdes vår om- och tillbyggnad av anstalten Asptuna. Projektet på Asptuna omfattar ombyggnad av administrationslokaler, tillbyggnad av centralvakt samt ombyggnad av storkök till fördelningskök. Specialfastigheter fick mycket beröm för de nya lokalerna och ett hyresavtal med grön bilaga som löper över 15 år har tecknats.

20141017_2

Asptuna är en anstalt med säkerhetsklass 3 som ligger vid sjön Aspen i norra Botkyrka, två mil söder om Stockholm. Anstalten har 90 platser.

20141017_1

Kriminalvårdens GD, Nils Öberg och Specialfastigheters VD, Åsa Hedenberg, höll tal och klippte gemensamt av det blågula bandet.