Startsidan
2014
juli
Meny

juli, 2014

Sommarhälsning från Vd

2014-07-10  |  Nyheter  |  Åsa Hedenberg

Jag och mina medarbetare på Specialfastigheter vill tacka er – kunder och partners – för de förtroenden som vi har fått hittills under 2014 och önskar er en riktigt härlig sommar.  

Som nytillträdd Vd i Specialfastigheter har det varit tre mycket intressanta och roliga månader, men också väldigt intensiva, vi har många aktiviteter på gång med att utveckla lokaler för våra kunder och vi förbättrar oss ständigt som en säker värd. Jag känner mig varmt välkommen i bolaget.

Första halvåret
Idag publicerar vi vårt halvårsbokslut som visar att resultatet för första halvåret uppgick till 501 Mkr jämfört med 642 Mkr för motsvarande period föregående år. Främsta orsaken till det något lägre resultatet är att värdeförändringen på förvaltningsfastigheterna uppgick till 85 Mkr istället för 279 Mkr föregående period. Vi har fortsatt att renodla vår portfölj, vilket skapar förutsättningar för att framöver utveckla bolaget med nya investeringar som bättre passar vårt uppdrag att erbjuda lokaler med höga säkerhetskrav.

Spännande höst 2014
Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Specialfastigheter tillsammans med bolagets engagerade och kompetenta medarbetare. Det är en ansvarsfull organisation med nära kundkontakter som ständigt driver utvecklingen genom hållbart företagande. Vi ska jobba vidare med att utveckla vår förvaltning och vi diskuterar många spännande nya projekt med våra kunder. Jag ser fram emot höstens fortsatta arbete men först njuter vi av sol och sommar.

Jag önskar er alla en varm och härlig sommar!

Åsa Hedenberg
Vd

Specialfastigheter säljer fängelset i Norrköping

2014-07-10  |  Nyheter  |  Torbjörn Blücher

Fastigheten ligger centralt i Norrköping nära Folkparken och vackra Motala ström. Fängelset uppfördes i slutet av 1700-talet och var Sveriges äldsta anstalt i bruk fram till 2013, då Kriminalvården la ner verksamheten.

Fastigheten har en tomtareal på 17 459 kvadratmeter och den totala uthyrbara arean uppgår till 4 322 kvadratmeter. Området har en stor potential att utvecklas och ett planarbete pågår för att möjliggöra nyproduktion av cirka 240 bostäder inom fastigheten. Riksbyggen övertar och driver projektet vidare för att utveckla goda boendemiljöer.

– Specialfastigheter har fokus på hyresgäster med höga säkerhetskrav, men som statligt ägt bolag vill vi också bida till hela samhällsutvecklingen, säger Specialfastigheters Vd Åsa Hedenberg. Vi ser Riksbyggen som en bra köpare av fastigheten som nu kan utveckla området genom att bygga bostäder så att fler får möjlighet till ett eget boende i en unik miljö.

– Det har varit ett stort intresse av potentiella köpare på grund av fastighetens unika läge och dess utvecklingsmöjligheter säger Torbjörn Blücher, Fastighetschef på Specialfastigheter.

Savills har varit säljarens rådgivare vid försäljningen.

För ytterligare information kontakta:
Åsa Hedenberg, Vd Specialfastigheter, tel: 070-628 62 01
Torbjörn Blücher, Fastighetschef, tel: 070-424 92 88

 

Specialfastigheter avyttrar i Vänersborg

2014-07-01  |  Nyheter  |  Torbjörn Blücher

Erik Hemberg Fastighets AB och Nordanland AB förvärvar fastigheten Haren 3 i Vänersborg av Specialfastigheter Sverige AB.

Erik Hemberg Fastighets AB och Nordanland AB har förvärvat fastigheten Haren 3 i Vänersborg. Förvärvet är en strategisk samverkan mellan Erik Hemberg Fastighets AB och Nordanland AB. En ny fastighetskoncern har skapats med målsättning att förvärva och bygga ytterligare offentliga lokaler inom äldrevård, skolor samt bostäder för ett långsiktigt innehav.

Fastigheten, som ligger i centrala Vänersborg och innehåller fem byggnader. Fastigheten är uthyrd till Specialpedagogiska skolmyndigheten samt till Vänersborg kommun. Totala uthyrbara arean uppgår till 5 750 kvm. Tillträde skedde den 27 juni 2014.

Försäljningen är ett led i att ytterligare renodla Specialfastigheters fastighetsbestånd med fokus på hyresgäster med höga säkerhetskrav.

Savills har varit säljarens rådgivare vid försäljningen.

För ytterligare information kontakta gärna:
Patric Westdahl, Erik Hemberg Fastighets AB, tel: 0708-88 06 07
Torbjörn Blücher, Specialfastigheter Sverige AB, tel: 010-788 62 02

 

Om Specialfastigheter
Specialfastigheter äger och förvaltar fastigheter med höga säkerhetskrav. Bolaget ägs till 100 procent av svenka staten och förvaltas genom Finansdepartementet. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgår till drygt 19 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs över hela Sverige med huvudkontor i Linköping. Mer information hittar du på www.specialfastigheter.se

Om Erik Hemberg Fastighets AB
Erik Hemberg Fastighets AB är en företagskoncern som förvaltar och utvecklar fastighetsbestånd. Mer information www.ehfab.se

Om Nordanland AB
Nordanland AB, med säte i Göteborg, är moderbolag för investeringar inom fastighet, finans och industri i Norden och är helägt av familjen Bo Wahlström.