Startsidan
2014
juni
Meny

juni, 2014

Specialfastigheter avyttrar Kristianstad C

2014-06-23  |  Nyheter  |  Torbjörn Blücher

Bivarödsgård AB har förvärvat fastigheten Fängelset 2 i Kristianstad Centrum.

Fastigheten, som ligger i området Östermalm i centrala Kristianstad, innehåller i huvudsak en huvudbyggnad som är uppförd år 1846.
Fastigheten har stått tomställd sedan 2013 då Kriminalvården avflyttade från fastigheten.

Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 2 945 kvm. Tillträdde skedde den 18 juni 2014.

NAI Svefa har varit säljarens rådgivare vid försäljningen.

 

För ytterligare information kontakta gärna:
Sven Olvegård, Bivarödsgård AB, tel: 070-635 39 56
Torbjörn Blücher, Fastighetschef Specialfastigheter, tel: 010-788 62 02

Specialfastigheter avyttrar Kristinaskolan

2014-06-19  |  Nyheter  |  Ina Nehr

Perium Fastigheter har förvärvat fastigheterna Hovsjorden 10 och 11 belägna i Härnösand i Västernorrlands län.

Fastigheterna är idag fullt uthyrda till Specialpedagogiska Skolmyndigheten som driver skolverksamhet i fastigheterna. Förvärvet sker från Specialfastigheter. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till ca 6000 kvm. Köpeskillingen uppgår till 24 Mkr. Tillträde skedde 17 juni 2014.

– Dessa fastigheter passar bra in i Periums fastighetsbestånd, då vi fokuserar på fastigheter med god avkastning och stabila hyresgäster, säger Petter Boström på Perium Fastigheter

– Specialfastigheters inriktning är fastigheter med höga säkerhetskrav. Försäljningen är en del i vårt arbete att renodla vårt fastighetsbestånd, säger Torbjörn Blücher Fastighetschef på Specialfastigheter.

Savills har varit säljarens rådgivare vid försäljningen.

För ytterligare information
Petter Boström  Perium Fastigheter  070 – 222 02 12
Torbjörn Blücher Specialfastigheter  010 – 788 62 02

Invigning på SiS Stigby, Visingsö

2014-06-03  |  Nyheter  |  Håkan Ragnhem

Den 27 maj invigdes nya utbildningsgrenar på SiS Stigby på Visingsö.

Stigby utökar utbildningsutbudet och kan from 2014 erbjuda gymnasiekurser inom tre nya introduktionsprogram:
• Bygg och anläggning
• Fordon
• Idrott och hälsa med inriktning fotboll

Till detta behövs verksamhetsanpassade lokaler som färdigställdes av Specialfastigheter i slutet av 2013.I övrigt erbjuder Stigby akutvård och behandling med fokus på relationsarbete och pro social träning inom viktiga områden som skola, arbete, fritid och boende. Målgruppen är pojkar 16-20 år.

Institutionen hade bjudit in till en invigning med ett intressant program som inleddes med ett estradsamtal där temat var ”Betydelsen av utbildning, arbete och föreningsliv för att underlätta utslussning och återanpassning i samhället”.

Den formella invigningen av de nya lokalerna genomfördes av SiS verksamhetsdirektör Jan-Eric Josefsson. Specialfastigheters Vd Åsa Hedenberg beskrev hur bra det blir när SiS och Specialfastigheter får fokusera på sina egna uppdrag i vardagen men i projekt som detta, samarbeta för att få lokaler som verkligen stödjer verksamheten. Extra roligt är det när det är en satsning på utbildning inom byggteknik som vi vet att marknaden efterfrågar.

SiS fd enhetschef för lokaler och säkerhet Stig-Arne Tengmer berättade bland annat om det samarbete i lokalfrågor som SiS och Specialfastigheter har och som formaliserats i ett Samarbetsavtal samt att SiS hyr över 500 byggnader av Specialfastigheter. Eftermiddagen inleddes med en rundtur i verksamheten och avslutades med att Martin Hugo föreläste utifrån sin forskningsrapport ”Meningsfullt lärande i skolverksamheten på särskilda ungdomshem”.

SiS Stigby 2

Åsa Hedenberg, Vd Specialfastigheter.

SiS Stigby 1

Bo Norgren Institutionschef Stigby, Åsa Hedenberg Vd Specialfastigheter, Håkan Ragnhem Affärsområdeschef Specialfastigheter och Stig-Arne Tengmer projektledare SiS.

Fotograf: Ann-Charlotte Petrelius, SiS.