Startsidan
2014
mars
Meny

mars, 2014

Specialfastigheter tar upp lån på obligationsmarknaden

2014-03-20  |  Press

Specialfastigheter Sverige AB lånar 200 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note program.

Ett obligationslån om 200 Mkr utbetalas den 25 mars 2014 med återbetalningsdag den 25 mars 2019. Obligationslånet löper till fast årlig ränta om 2,15 %.

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationerna är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

För mer information kontakta:

Håkan Steinbüchel, Tf Vd
Tel 010-788 62 01
E-post: hakan.steinbuchel@specialfastigheter.se

Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel 013-24 92 18
E-post thony.eriksson@specialfastigheter.se

Specialfastigheter tar upp lån på obligationsmarknaden

2014-03-11  |  Press  |  Ina Nehr

Specialfastigheter Sverige AB lånar 300 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt  Medium Term Note program.

Ett obligationslån om 300 Mkr utbetalas den 12 mars 2014 med återbetalningsdag den 12 april 2018. Obligationslånet löper till fast årlig ränta om 1,95 %.

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obliga-tionerna är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

För mer information kontakta:
Håkan Steinbüchel, Tf Vd
Tel 010-788 62 01
E-post hakan.steinbuchel@specialfastigheter.se

Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel 013-24 92 18
E-post thony.eriksson@specialfastigheter.se

Specialfastigheter Sverige AB avyttrar fängelset i Mariestad

2014-03-03  |  Press

Specialfastigheter Sverige AB avyttrar fastigheten Mariestad Fiskgjusen 2 i Mariestad till Ekebydalsborgen AB med tillträde den 28 februari 2014.

Fastigheten är belägen vid Tidans utlopp vid Vänern i de centrala delarna av Mariestad och har en lokalarea på ca 3 622 kvadratmeter och en tomtareal om cirka 1 5 407 kvadratmeter. Anstalten är en av landets äldsta fängelser från mitten på 1800-talet som det bedrivits kriminalvård fram till 2010.

Den nya fastighetsägaren har olika utvecklingsplaner för fastigheten.

– Det är en väldigt charmig kulturmärkt fastighet med en fantastisk sjöutsikt, säger Richard Liu på Ekebydalsborgen AB.

– Fastigheten har en stor utvecklingspotential för till exempel vandrarhem, ho-tell, vårdhem eller liknande. Vi välkomnar även andra kreativa utvecklingsidéer för fastigheten avslutar Richard Liu.

A&P fastighetstransaktioner har varit säljarens rådgivare vid försäljningen.

För mer information kontakta:

Ekebydalsborgen AB
Jan-Erik Andersson
tel 0708-13 91 20
e-post info@ekebydalsborgen.se

Specialfastigheter Sverige AB
Fastighetschef Torbjörn Blücher
tel 0704-24 92 88
e-post torbjorn.blucher@specialfastigheter.se