Startsidan
2014
februari
Meny

februari, 2014

Lava 2014 på KTH. Vi ses där!

2014-02-13  |  Nyheter  |  Ina Nehr

Klockan 10.00 öppnades dörrarna till årets LAVA-mässa, och Specialfastigheter är på plats.

KTH Samhällsbyggnadssektionens arbetsmarknadsdag Lava är den största arbets­marknads­dag för samhällsbyggnadsbranschen.

Årligen samlar KTH kring 100 företag och organisationer och är därigenom Sveriges i särklass största arbetsmarknadsdag för en enskild sektion.

Lava ger studenter möjlighet att komma i kontakt med företag inom bygg-, fastighets-, arkitekt- och finans­branschen. Fokus för mässan är att skapa forum för kontakt mellan framtida arbetsgivare och studenter. Lava samlar entreprenörer, fastighetsbolag, konsultföretag, arkitektkontor, banker samt representanter från statliga och kommunala bolag. Både internationellt ledande och mindre lokala företag bjuds in. Och självklart har Specialfastigheter representanter på plats.

Vid Specialfastigheters monter fanns Sofia Fernström och vår hjälpreda David Koller från KTH.

Med vänliga hälsningar
Ina Nehr

Bokslutsrapport 2013

2014-02-12  |  Nyheter

2013 kan sammanfattas som ett starkt år för Specialfastigheter.

Hyresintäkterna ökade framförallt beroende på färdigställda projekt och driftsöverskottet ökade med 95 Mkr. Årets resultat blev 1 301 Mkr (1 328). Marknadsvärdet av våra fastigheter uppgick till 19 455 Mkr (18 712) och ökningen beror på investeringar samt orealiserade värdeförändringar.

LARM 2014 – Vi är på plats!

2014-02-11  |  Nyheter  |  Ina Nehr

Idag kl 09.00 öppnades dörrarna till årets LARM-dagar som är Linköpings Teknologkårs arbetsmarknadsdagar för teknologer, naturvetare och forskarstudenter vid Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet.

Mässan anordnas av LinTek, Linköpings Teknologers Studentkår. LARM har sedan starten för 33 år sedan gett hundratals företag och tusentals välutbildade studenter möjligheten att i avslappnade och omväxlande miljöer mötas, umgås och knyta långvariga kontakter för framtiden.

Stora som små, lokala som internationella, säljande som tillverkande, totalt 150 företag, organisationer och fackförbund – alla kommer de hit för att knyta band med de som är studenter på LiTH.

I Specialfastigheters monter hittar vi Malin Lindgren, Victor Gerdevåg och Kristina Vikdahl.