Startsidan
Verksamheten
Hållbar utveckling
Hållbarhetsmål

Långsiktig målstyrning

Hållbart företagande ses som en affärsstrategisk fråga av både vår ägare och bolagets ledning. Uppföljningen av vårt hållbarhetsarbete sker i dialog med ägaren, dels genom måluppföljning, dels genom specifika hållbarhetsanalyser. De övergripande strategiska målen beslutas av styrelsen.

Hållbarhetsredovisning enligt GRI

Vi rapporterar enligt GRI Standards och har valt att fokusera särskilt på fem av FN:s globala mål för hållbar utveckling:

  • Hållbar energi för alla
  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Bekämpa klimatförändringen
  • Ekosystem och biologisk mångfald
  • Genomförande och globalt partnerskap

För att visa på vikten av den samhällsomställning som behövs för att minska utsläppen är vi också anslutna till FN:s Global Compact, till regeringens initiativ Fossilfritt Sverige och vi följer FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt ILO:s kärnkonventioner.

Läs mer i vår årsredovisning med integrerad hållbarhetsredovisning.